Điện thoại: 0932 610 848

Thẻ: quán quân là Toyota Vios